പേജുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗുരുവായൂര്‍ : പൂന്തോട്ട പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന്‌ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

തൃശൂര്‍ : ടൂറിസം വകുപ്പ് തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഗുരുവായൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പൂന്തോട്ട പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന്‌ മുന്‍പരിചയമുള്ളവരില്‍ നിന്നും  ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ക്വട്ടേഷുകള്‍ 5, 000 രൂപ നിരതദ്രവ്യമായി അടക്കണം. ക്വട്ടേഷനുകള്‍ 2014 ജുവരി 31 ന്‌ 4 മണിക്ക് മുമ്പ് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ഗുരുവായൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം മാനേജരില്‍ നിന്നുമറിയാം. ഫോ-0487-2556696.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.