പേജുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

തോമസ് പാവറട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ എമുപക്ഷിയുടെ മുട്ട

പാവറട്ടി: ടോംയാസ് ഉടമ തോമസ് പാവറട്ടിയുടെ തൃശൂര്‍ പേരാമംഗലത്തെ വീട്ടിലെ എമുപക്ഷിയുടെ മുട്ട. കടുംപച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ മുട്ടയ്ക്ക് 550 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട്. തോമസ് പാവറട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ 10 എമുപക്ഷികളില്‍ ഒന്നാണ് ആദ്യമായി മുട്ടയിട്ടത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.