പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

മണലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1 JANARDHANAN MANNUMMALCPI(M)LDF543
2 PADMINI SATHYANCPI(M)LDF622
1 E.S.JAYNIVASANCPILDF628
1 OMANA VINCENTINCUDF666
2 SIJI MOHANDASCPI(M)LDF419
2 SUKANYA SHAJIINCUDF581
2 K.V.VINODHANCPILDF538
2 SABITHA PRASADHINCUDF667
3 C.N.LOHIDHAKSHANINCUDF546
2 SOBHA SURENDRANCPI(M)LDF666
3 V.N.SURJITHCPI(M)LDF710
3 LINTO ANTONYINCUDF499
2 SEETHA GANESANCPILDF545
1 ANNIE PAULINCUDF511
1 ASHA SUDHEERANCPI(M)LDF715
2 B.A.SAIMON MASTERINCUDF700
2 P.B.SURESH(MANI)CPI(M)LDF574
1 BEENA XAVIERINCUDF503
1 V.G.ASOKANINCUDF632
LDF - 10UDF - 9BJP+ - 0OTH - 0
VOTE DETAILS FOR AMBALAKKADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JANARDHANAN MANNUMMALCPI(M)LDF543
2TONY ATHANIKKALINCUDF491
3SOMAN VALAPARAMBILINDOTH108
99Invalid Vote23


VOTE DETAILS FOR ANAKKADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PADMINI SATHYANCPI(M)LDF622
1AJITHA MURALEEDHARANINCUDF310
99Invalid Vote9


VOTE DETAILS FOR ANAKKADU VADAKKU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1E.S.JAYNIVASANCPILDF628
2T.V.MADHAVANINCUDF479
99Invalid Vote18


VOTE DETAILS FOR KANDASSANKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1OMANA VINCENTINCUDF666
2PREJULA TILAKANINDOTH294
99Invalid Vote32


VOTE DETAILS FOR KANJANY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SIJI MOHANDASCPI(M)LDF419
1LATHA BABYINCUDF353
99Invalid Vote7


VOTE DETAILS FOR KANJANY WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SUKANYA SHAJIINCUDF581
1MADAMBATH VASANTHAKUMARIINDOTH371
99Invalid Vote12VOTE DETAILS FOR KARAMUKK NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.V.VINODHANCPILDF538
1K.K.PRAKASANINCUDF470
99Invalid Vote18


VOTE DETAILS FOR KARIKKODY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SABITHA PRASADHINCUDF667
1AJITHA SASICPI(M)LDF497
99Invalid Vote11


VOTE DETAILS FOR MAMBILLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3C.N.LOHIDHAKSHANINCUDF546
5P.B.HARIDASCPILDF519
4SANTHOSH KORATHBJPBJP+184
1K.G.MANOHARANINDOTH40
99Invalid Vote37
2RAMACHANDRAN KARAMAKKALINDOTH14


VOTE DETAILS FOR MANALUAR VADAKKUMURI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SOBHA SURENDRANCPI(M)LDF666
1SOBHANA KANNATTUINCUDF332
99Invalid Vote9


VOTE DETAILS FOR MANALUR KIZHAKKUMURI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3V.N.SURJITHCPI(M)LDF710
1P.P.PORINJUINCUDF239
2ADV.T.R.SIVANBJPBJP+194
99Invalid Vote8


VOTE DETAILS FOR MANALUR NADUMURI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LINTO ANTONYINCUDF499
1C.F.ANDROOSCPI(M)LDF441
2GIRISH CHIRAYATHBJPBJP+37
99Invalid Vote18VOTE DETAILS FOR MANALUR PADINJATTUMURI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SEETHA GANESANCPILDF545
1INDIRA UTHAMANINCUDF488
99Invalid Vote14VOTE DETAILS FOR MANGATTUKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ANNIE PAULINCUDF511
2SAJINI SHAJICPILDF381
99Invalid Vote16


VOTE DETAILS FOR PALAZHY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ASHA SUDHEERANCPI(M)LDF715
3SINDHU PREMANINCUDF354
2SHEEBA MANOJBJPBJP+64
99Invalid Vote22


VOTE DETAILS FOR PUTHENKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2B.A.SAIMON MASTERINCUDF700
1PUTHEZHATH PARAMESWARANJD(S)LDF434
99Invalid Vote22


VOTE DETAILS FOR PUTHENKULAM WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2P.B.SURESH(MANI)CPI(M)LDF574
1THOMAS PALLIKUNNATHINCUDF510
99Invalid Vote15VOTE DETAILS FOR SOUTH KARAMUKKU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1BEENA XAVIERINCUDF503
2SUJATAHA CHANDRANCPILDF498
99Invalid Vote14


VOTE DETAILS FOR THRIKKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1V.G.ASOKANINCUDF632
3T.V.BALAKRISHNANCPI(M)LDF382
2ACHARYA JAYARAJINDOTH33
99Invalid Vote26

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.