പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

പുന്നയൂര്‍ക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
6
 
HEERA KRISHNADAS
BJPBJP+612
3
 
ZACKARIYA
INCUDF367
2
 
PUSHPAN PAROOR
BJPBJP+287
1
 
T.KUNJHIMOIDU
INCUDF596
2
 
RAJAN MASTER
CPI(M)LDF614
1
 
DIVYA TEACHER
CPI(M)LDF369
1
 
ABDUL GAFOOR
MLUDF403
1
 
INDIRA PRABHULAN
INDOTH247
2
 
LIMSHI SHIJU ( THUSHARA)
INCUDF365
2
 
P.V VELAYUDHAN
CPI(M)LDF522
3
 
SOBHA PREMAN
CPILDF421
3
 
SAINABA MUHAMMADKUTTY
INCUDF507
2
 
FATHIMA LEENAS
CPI(M)LDF338
4
 
M.K BAKKAR
CPI(M)LDF316
1
 
MUHAMMAD MOOTHODATH
INCUDF411
3
 
MYMOONA
CPI(M)LDF296
2
 
PANKAJAM MOHANAN
CPI(M)LDF432
2
 
SAHINA SALAM
MLUDF498
1
 
GEETHA CHANDRAN
INDOTH392
LDF - 8UDF - 7BJP+ - 2OTH - 2VOTE DETAILS FOR ALTHARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

6HEERA KRISHNADASBJPBJP+612
2A.T USMANCPI(M)LDF186
3THEKKEKAIPANCHERY KOMALANINCUDF146
5MUNDANTHARA SHANOJINDOTH67
4FIROS T.RINDOTH34
99Invalid Vote30
1VALIYAVEETIL AKBARSDPIOTH3VOTE DETAILS FOR ANDATHODE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3ZACKARIYAINCUDF367
1P.S FASALUCPI(M)LDF296
2MUHAMMADALI (SUBAIR)SDPIOTH49
99Invalid Vote30
4KARUTHAKKA HAMEEDHAJIINDOTH25


VOTE DETAILS FOR ATTUPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PUSHPAN PAROORBJPBJP+287
3T.N PRAKASANINCUDF280
6T.S SURESHCPI(M)LDF279
4SOBHA VASUINDOTH91
1M. ABDUPPAHAJIINDOTH31
99Invalid Vote24
5SREENIVASANINDOTH1VOTE DETAILS FOR CHEMMANNUR NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1T.KUNJHIMOIDUINCUDF596
2BABU THALIKKASSERYCPI(M)LDF487
4PATTIKKARA SURENDRANBJPBJP+39
99Invalid Vote36
3MUSTHAFA THATTAMPARAMBILSDPIOTH11


VOTE DETAILS FOR CHEMMANNUR SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2RAJAN MASTERCPI(M)LDF614
1EZHIKKOTTAYIL BALYAINCUDF461
99Invalid Vote39


VOTE DETAILS FOR CHERAYI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1DIVYA TEACHERCPI(M)LDF369
3PRIYA GOPINATHINCUDF359
4SUNITHA RAMACHANDRANBJPBJP+177
2NABEESU ABDUSDPIOTH78
99Invalid Vote25


VOTE DETAILS FOR EDAKKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ABDUL GAFOORMLUDF403
3YAHIYA VEETTILAVALAPPILSDPIOTH238
2POKKARINDOTH182
99Invalid Vote30


VOTE DETAILS FOR KADIKKAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1INDIRA PRABHULANINDOTH247
2THAIPPARAMBIL FATHIMA ABOOBAKKARINDOTH202
3LATHA BHASKARANCPI(M)LDF168
99Invalid Vote20


VOTE DETAILS FOR KUMARANPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LIMSHI SHIJU ( THUSHARA)INCUDF365
1MALATHY KUNJIMONCPILDF304
99Invalid Vote29
3PERUVAZHIPPURATH SHEEJAMOLINDOTH24VOTE DETAILS FOR MAVINCHODE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2P.V VELAYUDHANCPI(M)LDF522
1K.P DHARMANINCUDF234
3SANILKUMAR K.SSDPIOTH70
99Invalid Vote21


VOTE DETAILS FOR NAKKOLA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SOBHA PREMANCPILDF421
2LATHA RADHAKRISHNANINDOTH244
4NALAKATH RAMLAINCUDF203
1POOZHIKKUNNATH JAMEELA ABUHAJIINDOTH83
99Invalid Vote22VOTE DETAILS FOR PAPPALI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SAINABA MUHAMMADKUTTYINCUDF507
4RABIYA KUNJUMONINDOTH336
2SUBAIDA SHAREEFINDOTH89
99Invalid Vote37
1SHYMA SHAKKEER ALATHAYILINDOTH33


VOTE DETAILS FOR PERIYAMBALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4M.K BAKKARCPI(M)LDF316
1ABID K.HMLUDF299
3INDHIRA BABUBJPBJP+208
5SUHAIL ABDHULLASDPIOTH183
99Invalid Vote40
2ABID.A.UINDOTH7VOTE DETAILS FOR PUNNAYURKKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1MUHAMMAD MOOTHODATHINCUDF411
2MUHAMMAD SALIMCPILDF373
3THANNISSERY LAKSHAMANANINDOTH176
4SHAFI MAVINCHUVADUSDPIOTH54
99Invalid Vote47


VOTE DETAILS FOR PUNNOOKKAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3MYMOONACPI(M)LDF296
2KOTTILINGAL BEEKUTTYINCUDF247
4LEENA SASIDHARANINDOTH103
1UMMUTTY KALLAYITHARAYILINDOTH97
99Invalid Vote19VOTE DETAILS FOR PUZHIKKALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PANKAJAM MOHANANCPI(M)LDF432
1USHA VENUBJPBJP+369
3SREEREKHA BHASKARANINCUDF140
99Invalid Vote19VOTE DETAILS FOR THANGALPPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SAHINA SALAMMLUDF498
3RASIYA FAKRUDHEEN CPI(M)LDF359
1GOWRI CHANDRABOSSINDOTH99
99Invalid Vote23


VOTE DETAILS FOR THRIPPAT

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1GEETHA CHANDRANINDOTH392
2BINDU TEACHERCPI(M)LDF374
3THARALAPEEDIKAYIL MOHINIINCUDF164
99Invalid Vote29

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.