പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിജയികള്‍

Chavakkad Block Panchayath - Candidate with First Position / Declared in Divisions
DivisionCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1 P M MUJEEBMLUDF4118
1 JAYAN AYYOTMLUDF2500
4 UMMER MUKKANDATHINCUDF2576
1 T. A. AAYISHAMLUDF3047
3 SUNITHA BALANINCUDF1844
4 POTTAYIL MUMTAZINCUDF2815
2 FOUSIYA IQBALMLUDF2786
1 SHANIBA IND(LDF)LDF0
1 SHYNI SHAJICPI(M)LDF0
2 GOPALAKRISHNAN VYLERIINCUDF3157
3 ABOOBAKKAR KUNNAMKAATTAYILINCUDF2024
3 SATHI JANARDHANANCPI(M)LDF2189
3 KURIYAKOSE. M.T.INCUDF3843
LDF - 3UDF - 10BJP+ - 0OTH - 0VOTE DETAILS FOR ANCHANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1P M MUJEEBMLUDF4118
3RASHID PUTHIYAKATHCPILDF1040
2MUHAMMED HANEEFA ABDURAHMANPDPOTH224
99Invalid Vote92VOTE DETAILS FOR ANDATHODU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JAYAN AYYOTMLUDF2500
3PRAVEEN PRASADCPILDF1410
5P.RAJANINDOTH550
2PRAKASAN ARAKKALINDOTH313
4RAGHUNATHINDOTH310
99Invalid Vote175
6VELAYUDHAN KULATHINGALINDOTH119VOTE DETAILS FOR BADERPALLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4UMMER MUKKANDATHINCUDF2576
3M P IQBAL MASTERINDOTH2044
1ABDUL RAHMAN PDPOTH646
2AALUNNIIND(UDF)UDF628
99Invalid Vote186
5P. A .VINODKUMARINDOTH85
6SREENIVASANINDOTH40VOTE DETAILS FOR EDAKAZHIYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1T. A. AAYISHAMLUDF3047
2AMBIKA RAJUCPI(M)LDF2199
99Invalid Vote125


VOTE DETAILS FOR EDAKAZHIYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1T. A. AAYISHAMLUDF3047
2AMBIKA RAJUCPI(M)LDF2199
99Invalid Vote125


VOTE DETAILS FOR EDAKKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUNITHA BALANINCUDF1844
2SHEEJA MAMATHCPI(M)LDF1558
1RADHIKA VIJAYANBJPBJP+1046
99Invalid Vote98VOTE DETAILS FOR FOCUS

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4POTTAYIL MUMTAZINCUDF2815
3PRAMEELA AACHICPI(M)LDF1478
1ARUNDHATHI JAYATHILAKANBJPBJP+672
2CHINTHAMANIINDOTH337
99Invalid Vote129VOTE DETAILS FOR MUTHAMMAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2FOUSIYA IQBALMLUDF2786
1NASEEMA KAMALIND(LDF)LDF1692
99Invalid Vote100


VOTE DETAILS FOR NAYARANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SHANIBA IND(LDF)LDF0
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR ORUMANAYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SHYNI SHAJICPI(M)LDF0
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR PARAYANGADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2GOPALAKRISHNAN VYLERIINCUDF3157
1ASHARAF PAVURAYILCPI(M)LDF2989
3DHINEESH E.D.BJPBJP+282
99Invalid Vote249


VOTE DETAILS FOR PUNNAYURKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3ABOOBAKKAR KUNNAMKAATTAYILINCUDF2024
4ABOOBAKKAR V.N.CPI(M)LDF1937
5CHANDRAN MANKUZHIYILBJPBJP+1080
1ABDHUL NASAR K.V.SDPIOTH346
7P.C.RAVIINDOTH196
99Invalid Vote177
6MUHAMMAD USMAN(P.M.USMAN)INDOTH162
2ABDHUL RASHEED(T.V.RASHEED)INDOTH36


VOTE DETAILS FOR THRIPPATTU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SATHI JANARDHANANCPI(M)LDF2189
2SYAMALA CHANDRANINCUDF1592
1DIVYA VINESH KANDAMPULLIBJPBJP+1394
99Invalid Vote127


VOTE DETAILS FOR VYLATHUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3KURIYAKOSE. M.T.INCUDF3843
1A.M.ABOOBAKARINDOTH1705
4SATHEESH KUMAR .T.S.BJPBJP+403
2P.H.KUNJIMUHAMMADINDOTH270
99Invalid Vote131

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.