പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരുമനയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1

NALINI LAKSHMANAN
INCUDF270
2
K.J CHACKO
INCUDF304
2
MUHAMMAD BASHEER
CPILDF246
1
 JAMAL PERUMBADI
INCUDF224
2
PHILOMINA TEACHER
CPILDF219
1

ASHITHA KUNDIYATH
MLUDF334
2

V.K CHANDHRAN
CPI(M)LDF245
1

SOBHANA RAVEENDRAN
CPI(M)LDF329
2

RAJEENA MOYNUDHEEN
INCUDF388
1

A.V ABDUL RASAKH HAJI
MLUDF233
1

PRIYA SURESH
CPI(M)LDF270
2

NOORJAHAN IQUBAL
CPI(M)LDF261
1

PERINGAD PRAKASAN
MLUDF207VOTE DETAILS FOR BABY LAND

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1NALINI LAKSHMANANINCUDF270
2BINDHU CHANDRANCPI(M)LDF156
99Invalid Vote3


VOTE DETAILS FOR CHATHANTHARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.J CHACKOINCUDF304
1K.A UNNIKRISHNAN (MANI)CPI(M)LDF238
99Invalid Vote16
3MELITT FERNNANDUS THOMASKCMUDF8VOTE DETAILS FOR ILLATHUPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2MUHAMMAD BASHEERCPILDF246
1NISHADH MALIAKKALMLUDF235
3A.N SASIINDOTH23
99Invalid Vote17
4NALAKATH HAMSAKUTTYINDOTH5VOTE DETAILS FOR KARUVARAKKUNDU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JAMAL PERUMBADIINCUDF224
3P.M YAHIYA IND(LDF)LDF169
4SHAJANINDOTH41
99Invalid Vote11
2MUHAMMADALI MUHAMMADUNNIJSSUDF10
VOTE DETAILS FOR MANGOTTUPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PHILOMINA TEACHERCPILDF219
3SIJI MANIKANDANINCUDF200
1JALAJA PEETHAMBARANINDOTH74
99Invalid Vote23VOTE DETAILS FOR MOONNAMKALLU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ASHITHA KUNDIYATHMLUDF334
2R.V JANEEFAIND(LDF)LDF151
99Invalid Vote8VOTE DETAILS FOR MUTHENMAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2V.K CHANDHRANCPI(M)LDF245
3SYAMASUNDHARANINDOTH233
1GILBART JAMESINCUDF129
99Invalid Vote12VOTE DETAILS FOR OTTATHENGU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SOBHANA RAVEENDRANCPI(M)LDF329
2SMIJA RONY PULIKKOTILINCUDF272
99Invalid Vote15VOTE DETAILS FOR PALAM KADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2RAJEENA MOYNUDHEENINCUDF388
1BUSHARA FASALUDHEENIND(LDF)LDF131
99Invalid Vote7VOTE DETAILS FOR THAIKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1A.V ABDUL RASAKH HAJIMLUDF233
2MUHAMMAD MUSTHAFA ( MUTHU ORUMANAYOOR)IND(LDF)LDF200
3YUNUS BIN ALIINDOTH58
99Invalid Vote4VOTE DETAILS FOR THANGALPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1PRIYA SURESHCPI(M)LDF270
2SHEEJA UNNIKRISHNANINCUDF230
99Invalid Vote17VOTE DETAILS FOR THEKKANCHERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2NOORJAHAN IQUBALCPI(M)LDF261
3P.T MEENAKSHYINCUDF134
1KADHEEJAINDOTH66
99Invalid Vote20VOTE DETAILS FOR WILLIAMS

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1PERINGAD PRAKASANMLUDF207
3SUNITHA INDOTH85
2SHIBIN BALANIND(LDF)LDF75
99Invalid Vote11

1 അഭിപ്രായം:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.