പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
2 REJANI KRISHNNANANDANMLUDF372
2 N.S.MANOJINCUDF310
1 K.S.DHANISHBJPBJP+583
4 SUBAIDA NOUSHADMLUDF318
3 SUBAIDA MUHAMMEDINCUDF329
1 JUBAIRIYA MANAFCPI(M)LDF403
2 VIMALATEACHERCPI(M)LDF322
1 K.M.ABDULLAMLUDF305
1 R.M.THARIQINCUDF517
2 LEENA RAMANADHANCPI(M)LDF413
2 BINDHU CHANDRANMLUDF414
3 SUGANDHINIINCUDF467
1 ANILKUMAR.K.KCPI(M)LDF341
4 P.S.SURATHKUMARINCUDF434
1 GILSA THILAKANINCUDF328
4 A.T.SHEBEER ALIINCUDF392
4 C.B.SUNILKUMARCPILDF276
1 SANTHIBASICPI(M)LDF460
LDF - 6UDF - 11BJP+ - 1OTH - 0VOTE DETAILS FOR ANCHANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2REJANI KRISHNNANANDANMLUDF372
3SHEENA DASANCPILDF250
1BINDHU UNNIKRISHNANBJPBJP+98
4SANITHA RAJUINDOTH92
99Invalid Vote21VOTE DETAILS FOR DUBAI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2N.S.MANOJINCUDF310
1I.K.KUNKANBJPBJP+306
3I.D.RADHAKRISHNANCPI(M)LDF215
4RAFIQ.M.BINDOTH43
99Invalid Vote14


VOTE DETAILS FOR EZHAM KALLU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1K.S.DHANISHBJPBJP+583
2M.P.BHASKARANCPI(M)LDF505
3B.V.SASISJ(D)UDF96
99Invalid Vote24


VOTE DETAILS FOR FISHERIES

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SUBAIDA NOUSHADMLUDF318
2SHAKKILA USMANCPILDF171
3SINDHU MADANINDOTH159
1BABY BABUINDOTH156
5SULAIKHA ABDULRAHIMANINDOTH66
99Invalid Vote40


VOTE DETAILS FOR GANESA MANGALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUBAIDA MUHAMMEDINCUDF329
2BALKKIS BADARUDHEENCPILDF304
1ASWATHY VENKIDESWARANBJPBJP+131
99Invalid Vote18VOTE DETAILS FOR HEALTH CENTRE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JUBAIRIYA MANAFCPI(M)LDF403
2MUNEERA SHAMSUDHEENMLUDF402
3SHEEJA JAMALUDHEENINDOTH128
99Invalid Vote42


VOTE DETAILS FOR MANAPPAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2VIMALATEACHERCPI(M)LDF322
1JINAN CHALIPPATTINDOTH306
3K.B.SUNILKUMARINCUDF143
99Invalid Vote20


VOTE DETAILS FOR MULLANGARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1K.M.ABDULLAMLUDF305
3T.S.KUMARANINDOTH176
2ASOK KUMARCPILDF89
6M.SHOUKKATHALI PADUVINGALPDPOTH54
5SHEFIQINDOTH48
99Invalid Vote33
4SREEDHARANBJPBJP+26


VOTE DETAILS FOR NADUVILKKARA EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1R.M.THARIQINCUDF517
2K.K.PRABHAKARANCPI(M)LDF378
99Invalid Vote11VOTE DETAILS FOR NADUVILKKARA WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LEENA RAMANADHANCPI(M)LDF413
3SANTHA ANTONYINCUDF324
1AMBILI UNNIKRISHNANBJPBJP+31
99Invalid Vote10


VOTE DETAILS FOR PATTLANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2BINDHU CHANDRANMLUDF414
1OMANA SASIDHARANCPI(M)LDF340
99Invalid Vote21VOTE DETAILS FOR POKKANCHERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUGANDHINIINCUDF467
2VALSALA VINODHANCPI(M)LDF443
1DHANYA VINUBJPBJP+22
99Invalid Vote8VOTE DETAILS FOR POLICE STATION

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ANILKUMAR.K.KCPI(M)LDF341
3PAREMESWARAN THIRIYADATHINCUDF243
5SARADA.M.KINDOTH118
99Invalid Vote29
2V.V.ASOKANINDOTH26
4MANIKANDAN CHITTILEDATHBJPBJP+25
6SIVARATHNANBSPOTH3


VOTE DETAILS FOR THRITHALLUR EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4P.S.SURATHKUMARINCUDF434
2S.B.ABDULSATHARCPI(M)LDF303
3UNNIMONBJPBJP+34
99Invalid Vote24
1M.V.ANILKUMARINDOTH17


VOTE DETAILS FOR THRITHALLUR WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1GILSA THILAKANINCUDF328
2VASANTHA CHANDRANCPI(M)LDF293
3SUMA NARAYANANBJPBJP+28
99Invalid Vote15


VOTE DETAILS FOR TIPPUSULTHAN WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4A.T.SHEBEER ALIINCUDF392
1A.A.ABUCPI(M)LDF371
3BIJOY CHALIPPATTBJPBJP+66
6R.M.RASHIDPDPOTH45
5SOMANADHAN CHALIPPATTINDOTH36
2ASHARAFINDOTH21
99Invalid Vote15


VOTE DETAILS FOR VADANAPPILLY EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4C.B.SUNILKUMARCPILDF276
1K.K.VENUINCUDF208
3SANTHOSH PANNIKKESSERYINDOTH105
2SATHISAN PALLIYANAINDOTH73
5C.N.SURAJAINDOTH58
6XAVIER. P.DINDOTH24
99Invalid Vote23


VOTE DETAILS FOR VADANAPPILLY WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SANTHIBASICPI(M)LDF460
2SHEEJA.V.CINCUDF265
4SINDHU JINANINDOTH173
3SAMEERA MANAFINDOTH115
99Invalid Vote28

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.