പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1 SUBHA SUNILCPI(M)LDF458
2 SUMAYYA SIDHIMLUDF547
1 VELAYUDHAN THORAN VETTILCPILDF412
1 A.C SAJEEVINCUDF499
2 VINITHA TEACHERINCUDF424
3 SUNITHA MOHANANCPILDF401
2 DIVAKARAN V.K CPI(M)LDF551
2 GOPI T.MCPI(M)LDF534
2 VISWAMBARAN NEMBATTYCPI(M)LDF463
2 E. RANADEVCPI(M)LDF518
2 SINDHU JAYAPRAKASHINCUDF506
1 PREETHA TEACHERINCUDF401
1 AJITHA K.VINCUDF492
2 SATHEESH PANAKKALCPI(M)LDF551
2 LASIKA TEACHERCPI(M)LDF499
2 K.B SUDHA TEAACHERCPI(M)LDF462
LDF - 10UDF - 6BJP+ - 0OTH - 0VOTE DETAILS FOR AYIRAMKANNI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SUBHA SUNILCPI(M)LDF458
2SOBHA SURENDRAN THERAMBILINCUDF425
99Invalid Vote10


VOTE DETAILS FOR CHETTUVA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SUMAYYA SIDHIMLUDF547
1SHINI NAVASCPI(M)LDF495
99Invalid Vote14VOTE DETAILS FOR ETHAI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1VELAYUDHAN THORAN VETTILCPILDF412
2T.C SANKARANINCUDF410
99Invalid Vote18


VOTE DETAILS FOR FISHERIES

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1A.C SAJEEVINCUDF499
2SIDHAN ARUKETTYCPILDF362
99Invalid Vote29


VOTE DETAILS FOR KOTTA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2VINITHA TEACHERINCUDF424
1CHITHRA UDHAYANCPILDF358
99Invalid Vote8


VOTE DETAILS FOR MARKET

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUNITHA MOHANANCPILDF401
1PREETHI BALAJIBJPBJP+311
2BETSY MADHANANCMPUDF62
99Invalid Vote21


VOTE DETAILS FOR N H S

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2DIVAKARAN V.K CPI(M)LDF551
1A.S THANKAPPANSJ(D)UDF258
99Invalid Vote15


VOTE DETAILS FOR NETHAJI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2GOPI T.MCPI(M)LDF534
1KRISHANAKUMAR KAKKANATTUINCUDF389
99Invalid Vote21


VOTE DETAILS FOR POLAKKAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2VISWAMBARAN NEMBATTYCPI(M)LDF463
3CHAKKANDAN SUDHARSANANIND(UDF)UDF297
1M.K DASANINDOTH46
99Invalid Vote21VOTE DETAILS FOR PULIKKAKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2E. RANADEVCPI(M)LDF518
1MANGALANDHAN VYKKATTILIND(UDF)UDF254
99Invalid Vote13VOTE DETAILS FOR PULINJODE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SINDHU JAYAPRAKASHINCUDF506
1GANESH NEDUMMATTUMMALCPI(M)LDF498
99Invalid Vote11


VOTE DETAILS FOR SREENARAYANA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1PREETHA TEACHERINCUDF401
2LATHA MANOJCPI(M)LDF336
3SUBADHRA ARJUNANINDOTH112
99Invalid Vote14VOTE DETAILS FOR THIRUMANGALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1AJITHA K.VINCUDF492
2SUMA SAGARANCPI(M)LDF440
99Invalid Vote19


VOTE DETAILS FOR THIRUMANGALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1AJITHA K.VINCUDF492
2SUMA SAGARANCPI(M)LDF440
99Invalid Vote19


VOTE DETAILS FOR THIRUNARAYANA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SATHEESH PANAKKALCPI(M)LDF551
1UNNIKRISHNAN PEDIYEKKALINCUDF192
99Invalid Vote14VOTE DETAILS FOR VADAKKUMMURY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LASIKA TEACHERCPI(M)LDF499
1BINDHYASREE MANIKANDANMLUDF333
99Invalid Vote16


VOTE DETAILS FOR VETTAKKORUMAKAN

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.B SUDHA TEAACHERCPI(M)LDF462
1LALITHA THACHAPPULLIINCUDF436
99Invalid Vote8

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.