പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിജയികള്‍

Mullassery Block Panchayath - Candidate with First Position / Declared in Divisions
DivisionCanCodeNamePartyPartyGroupVote
2 LEELA KUNJAPPUCPI(M)LDF1893
2 ALICE PAULIND(LDF)LDF1551
3 LEENA SREEKUMARCPI(M)LDF2278
3 BENNY ALIAS ANTONYIND(LDF)LDF1770
3 U. R. VELAYUDHANINCUDF1930
1 A. L. ANTONYKCMUDF1578
1 KADAVIL UNEERIINCUDF1616
1 R. A. ABDHUL MANAFMLUDF1911
1 A. T. ANTO MASTERINCUDF2056
2 USHA VENUCPI(M)LDF1623
1 LATHI VENUGOPALCPI(M)LDF2340
1 N.K. PREETHYCPILDF2226
4 SAJITHA A. K.INCUDF2504
LDF - 7UDF - 6BJP+ - 0OTH - 0VOTE DETAILS FOR ANNAKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LEELA KUNJAPPUCPI(M)LDF1893
1BEENA SREEKUMARINCUDF1645
99Invalid Vote96VOTE DETAILS FOR CHITTATTUKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2ALICE PAULIND(LDF)LDF1551
1ALPHONSA GEORGEINCUDF1513
3SHAJINI KARIKKANTHRAINDOTH565
99Invalid Vote80


VOTE DETAILS FOR ELAVALLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LEENA SREEKUMARCPI(M)LDF2278
1AJITHA MURALEEDHARANINCUDF2201
2GEETHA CHANDRANINDOTH693
99Invalid Vote93


VOTE DETAILS FOR KARUVANTHALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3U. R. VELAYUDHANINCUDF1930
4SHEEJA RAJEEVCPI(M)LDF1473
2A. K. VIJAYANINDOTH281
5SUBRAHMANIANBJPBJP+149
99Invalid Vote112
1AJEESH ARJUNANSDPIOTH96


VOTE DETAILS FOR KARUVANTHALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3U. R. VELAYUDHANINCUDF1930
4SHEEJA RAJEEVCPI(M)LDF1473
2A. K. VIJAYANINDOTH281
5SUBRAHMANIANBJPBJP+149
99Invalid Vote112
1AJEESH ARJUNANSDPIOTH96


VOTE DETAILS FOR MARUTHAYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1A. L. ANTONYKCMUDF1578
2KHADHARMON SUDHANATHIND(LDF)LDF1468
3PRAMOD ANEDATHAYILBJPBJP+787
5SIDHIQ UMMATHISDPIOTH451
99Invalid Vote152
4MUHAMMAD AYOOBINDOTH57


VOTE DETAILS FOR MULLASSERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1KADAVIL UNEERIINCUDF1616
4E. D. SUNNYCPI(M)LDF1539
2VASU POONCHIRABJPBJP+331
99Invalid Vote61
3K. K. SREERAMANINDOTH15


VOTE DETAILS FOR PADUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1R. A. ABDHUL MANAFMLUDF1911
4R. P. RASHEED MASTERIND(LDF)LDF1626
3SIRAJSDPIOTH367
2SHAIJAN NAMBHANATHBJPBJP+308
99Invalid Vote117


VOTE DETAILS FOR PAVARATTY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1A. T. ANTO MASTERINCUDF2056
2IBRU IBRAHIMCPILDF957
4V. K. VINCENTINDOTH894
3JOHNSON VADAKOOTBJPBJP+359
99Invalid Vote159VOTE DETAILS FOR PUVATHUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2USHA VENUCPI(M)LDF1623
1ANIJA KAMBRATHINCUDF1447
3RADHABJPBJP+257
99Invalid Vote80


VOTE DETAILS FOR THAMARAPPILLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1LATHI VENUGOPALCPI(M)LDF2340
3SISILI DEVASSYINCUDF1948
2SARITHABJPBJP+421
99Invalid Vote65


VOTE DETAILS FOR THANAVEEDHI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1N.K. PREETHYCPILDF2226
2BINDHU SHAJI CHEEROTHINCUDF1471
3SINDHU SIVADASBJPBJP+543
99Invalid Vote75


VOTE DETAILS FOR THIRUNELLUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SAJITHA A. K.INCUDF2504
1MEENA GIREESHCPILDF1203
2VALLY KUNJUMONSDPIOTH397
3SHEEBA K. K.INDOTH258
99Invalid Vote257

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.