പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
2 ULLAS . M.VBJPBJP+513
1 RAJEEV .C.BINCUDF500
2 REMANI SUKUMARANCPI(M)LDF389
3 SATHI ASHOKANINCUDF293
2 SHEEJA PRATHEEPCPI(M)LDF418
2 PILJO VARGHESEINCUDF233
1 ANIRUDHAN .S.RCPI(M)LDF619
2 SUMA ANILCPI(M)LDF539
3 BEENA RAVIINDOTH306
2 SUHASINI SOMANCPI(M)LDF380
3 SREEHARIBJPBJP+477
3 REENA PRADEEPCPI(M)LDF529
5 SOMAN CHERUKUNNUINDOTH357
2 GEETHA SASIINDOTH492
2 SUNITHA SIVARAMANCPI(M)LDF610
4 K.S. BINOYCPI(M)LDF341
1 LAKSHMIKUTTY TEACHERINCUDF519
3 SOMASEKARAN (KUNJANIYAN)INCUDF369
1 JAYSINGH KRISHNANCMPUDF596
2 K.K. MURALIINDOTH357
1 AMRITHA BABUCPI(M)LDF448
3 SAJINI PREMANCPI(M)LDF393
1 KOMALA SOMANCPI(M)LDF398
5 K.B. SHIBUCPI(M)LDF632
2 SHAJI .A.VINCUDF534
4 SMITHA JINNICPI(M)LDF347
3 MUHAMMADUNNI K.KCPI(M)LDF415
2 SARAMMA MATHAPPANINCUDF377
1 SUMA GANGADHARANINCUDF508
1 ANIL .V.GINDOTH290
3 T.S. SUBRAHMANIANINCUDF581
3 SOBHANA HARIDASANINDOTH296
2 LEENA SUKUMARANCPI(M)LDF395
1 GEEVAR .K.VINCUDF420
1 BABY .C.VINCUDF284
3 SAFIYA MOIDHEENINCUDF532
3 UNNIKRISHNAN (UNNI MASTER)INCUDF354VOTE DETAILS FOR ALATHOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2ULLAS . M.VBJPBJP+513
3VASUDEVAN NAMBOOTHIRIINDOTH178
1ANIL KUMARINCUDF89
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ANAIKKAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1RAJEEV .C.BINCUDF500
4VINODAS CHEEROTHCPI(M)LDF318
3RAJEEV .M.DINDOTH223
2RAJEEV . T.UINDOTH8
99Invalid Vote2VOTE DETAILS FOR ANJOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2REMANI SUKUMARANCPI(M)LDF389
1RAJI PREMARAJINDOTH330
3SINDHU REMESANINDOTH79
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ANJOOR PALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SATHI ASHOKANINCUDF293
2SHYAMALA SHAILAJANBJPBJP+257
1BHAVITHA MANOJCPI(M)LDF231
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ANJOORKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SHEEJA PRATHEEPCPI(M)LDF418
1KRISHNA BIJITTINDOTH345
3SARASWATHYINCUDF65
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ARTHAT EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PILJO VARGHESEINCUDF233
3V. F. PIUSCPI(M)LDF228
4BIMAL .M.BINDOTH179
1ANTO .C.LINDOTH132
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ARTHAT SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ANIRUDHAN .S.RCPI(M)LDF619
5P.A. SURESHINDOTH144
2KOCHUTHRESYA TEACHERINDOTH116
3K. J. VEYILSKCMUDF68
4U.B. SUDHEESHBJPBJP+63
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR AYYAMPARAMBU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SUMA ANILCPI(M)LDF539
1SOBHA MOHANANINCUDF511
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR AYYAPPATH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3BEENA RAVIINDOTH306
2BINI AJITHANCPI(M)LDF251
4SHEEBA RAGHAVANINCUDF247
1GIRIJA MOHANANINDOTH106
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR CHEERAMKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SUMATHI JAYAPRAKSANCMPUDF380
2SUHASINI SOMANCPI(M)LDF380
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR CHEMMANNUR NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SREEHARIBJPBJP+477
1JAYATHILAKAN .P.BCPI(M)LDF448
4A.C. SIMONINCUDF75
2THILAKANINDOTH8
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR CHEMMANNUR SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3REENA PRADEEPCPI(M)LDF529
1SHAJI SEBASTIANINCUDF240
2SINDHU SUNILINDOTH124
99Invalid Vote3VOTE DETAILS FOR CHERUKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5SOMAN CHERUKUNNUINDOTH357
2BIJU .C. BABYINCUDF351
1BABU .C.TCPI(M)LDF215
3MANOJ .N.VINDOTH37
4VARATHAPPAN .K.AINDOTH9
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR CHITTANJOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2GEETHA SASIINDOTH492
3PUSHPA DAMODARANCPI(M)LDF418
4RAJI ASHOKANINCUDF57
1GEETHAINDOTH11
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR CHITTANJOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2GEETHA SASIINDOTH492
3PUSHPA DAMODARANCPI(M)LDF418
4RAJI ASHOKANINCUDF57
1GEETHAINDOTH11
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR CHOWANNUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SUNITHA SIVARAMANCPI(M)LDF610
1SISHAMOL .M.SINCUDF487
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR INJJIKKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4K.S. BINOYCPI(M)LDF341
3PADMANABHANINCUDF268
2ANIL KUMARINDOTH122
1ANIINDOTH12
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR INJJIKKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4K.S. BINOYCPI(M)LDF341
3PADMANABHANINCUDF268
2ANIL KUMARINDOTH122
1ANIINDOTH12
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KAKKADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1LAKSHMIKUTTY TEACHERINCUDF519
2SAROJINI TEACHERCPILDF272
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KANIPPAYYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SOMASEKARAN (KUNJANIYAN)INCUDF369
2SHERI MASTERCPI(M)LDF273
1CHANDRAN .P.TBJPBJP+198
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KANIYAMPAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JAYSINGH KRISHNANCMPUDF596
2DINAMANI .E.ANCPLDF467
3SOMAN .K.ABJPBJP+103
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KAVILAKKAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.K. MURALIINDOTH357
3C.P. NEBUCPILDF265
1M.H. PRABEESHINCUDF164
4SIBI VARGHESEINDOTH35
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KIZHOOR CENTRE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1AMRITHA BABUCPI(M)LDF448
2DHINI ASHOKANINCUDF369
3SATHI KUNJUNNIINDOTH134
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KIZHOOR NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SAJINI PREMANCPI(M)LDF393
2BEENA SATHYANINDOTH325
1BINDHU SANILKUMARINDOTH214
4SUMI SUNILBJPBJP+127
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KIZHOOR SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1KOMALA SOMANCPI(M)LDF398
2LATHA BALAKRISHNANINDOTH300
3SHEEBA BALAKRISHNANINCUDF232
99Invalid Vote3VOTE DETAILS FOR KURUKKANPARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5K.B. SHIBUCPI(M)LDF632
4K.S. RADHAKRISHNANINCUDF370
1V. K. THAMBIINDOTH30
3K. BHASKARANINDOTH23
6K.S. SUDHEERINDOTH11
2THAMBI .V.VINDOTH5
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR MALANKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SHAJI .A.VINCUDF534
1PRASAD .K.CCPI(M)LDF320
99Invalid Vote5VOTE DETAILS FOR MUNIMADA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SMITHA JINNICPI(M)LDF347
3VIDHYA DINESHINDOTH346
1LILLY ANTONYINCUDF314
99Invalid Vote7
2VIDHYA ABHILASHINDOTH5VOTE DETAILS FOR MUTHUVAMMAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3MUHAMMADUNNI K.KCPI(M)LDF415
5RASAK C.KINDOTH294
2KAMARUDHEEN E.PINDOTH244
4SUDHA VIJAYANINDOTH68
1ABDUL RAZAK (RAZAK U.K)INDOTH21
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR NADUPANTHI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SARAMMA MATHAPPANINCUDF377
1BIJI UKRUKUTTIINDOTH207
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR NEHRU NAGAR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SUMA GANGADHARANINCUDF508
2ROSY TEACHERINDOTH280
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR PORKKALENGAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ANIL .V.GINDOTH290
2T.K. THILAKARAJBJPBJP+194
3SUBRAHMANIANCPI(M)LDF143
5C.N. SURESHINCUDF110
4N.G. SURESHINDOTH9
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR SANTHI NAGAR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3T.S. SUBRAHMANIANINCUDF581
2T.A. SIVADASCPI(M)LDF194
1VASU KOTTOLINDOTH21
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR THEKKAN CHITTANJOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SOBHANA HARIDASANINDOTH296
2RANJINI MURALEEDHARANCPI(M)LDF254
1MISHA SEBASTIANINCUDF230
4SELEENA THARUKUTTYINDOTH84
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR THEKKEPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LEENA SUKUMARANCPI(M)LDF395
4SOFIYA SREEJITHINDOTH388
3SHIJI JAKSONINCUDF179
1GEETHA DIVAKARANINDOTH17
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR TOWN WARD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1GEEVAR .K.VINCUDF420
2CHUMMAR .C.KINDOTH94
99Invalid Vote7VOTE DETAILS FOR URULIKUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1BABY .C.VINCUDF284
5SHAJI SAMUELCPI(M)LDF199
6SANTHOSH E.SBJPBJP+119
4SHAJAN .P.VINDOTH9
99Invalid Vote4
2BABY .T.KINDOTH3
3SIVADASAN .K.VINDOTH3VOTE DETAILS FOR VADUTHALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SAFIYA MOIDHEENINCUDF532
4SUBEENA MAJEEDCPI(M)LDF285
1DEEPA SURESHINDOTH94
2BIJI UNNIKRISHNANINDOTH35
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR VAISSERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3UNNIKRISHNAN (UNNI MASTER)INCUDF354
7VELAYUDHAN MASTERCPI(M)LDF338
1ASHOKAN C.KINDOTH23
6RAVI M.KINDOTH19
4KUNJUNNI C.KINDOTH7
5BALACHANDRAN T AINDOTH7
2UNNI E.CINDOTH3
99Invalid Vote0

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.