പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
3 LINDA SUBHASHCHANDRANINCUDF358
3 SINDHU SANTHOSHINDOTH450
2 JEEJA RADHAKRISHNANINCUDF491
4 P.I.SHOUKATHALIINCUDF506
3 ABDUL JABBAR.P.M.MLUDF489
3 SUNDARESAN.P.S.BJPBJP+495
2 UMA TEACHERINDOTH383
3 SAMI PATTARUPURAKKALINDOTH377
1 GEETHA VINODANMLUDF401
1 KARUNA MANOJCPI(M)LDF374
2 M.K.BABUCPI(M)LDF492
3 VINODAN NELLIPPARAMBILINDOTH345
3 LAILA MUHAMMEDINDOTH298
3 BABU VALLATHINDOTH346
4 SHEEBA PRAMODINCUDF491
2 PRAMEELA SUDARSANANBJPBJP+546
LDF - 2UDF - 6BJP+ - 2OTH - 6VOTE DETAILS FOR ARYAMPAADAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LINDA SUBHASHCHANDRANINCUDF358
4SHAINY DEVADASINDOTH244
1DIVYA PRAFULINDOTH185
2MINI JAYAPRAKASANBJPBJP+90
99Invalid Vote39


VOTE DETAILS FOR HIGH SCHOOL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SINDHU SANTHOSHINDOTH450
1USHA BABUCPI(M)LDF383
2SYAMASENAINDOTH67
99Invalid Vote27


VOTE DETAILS FOR KAITHAKKAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2JEEJA RADHAKRISHNANINCUDF491
4SAJINA PARVINCPILDF283
3MINI TEACHERINDOTH209
1ANITHA.E.K.INDOTH20
99Invalid Vote19


VOTE DETAILS FOR KAITHAKKAL SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4P.I.SHOUKATHALIINCUDF506
6KUNNATH SAHADEVANCPI(M)LDF255
1M.R.APPUINDOTH37
7SUNILMONINDOTH30
3KANNAN THOZHUTHUMPARAMBILINDOTH14
99Invalid Vote10
2ABDUL MUTHALIBINDOTH4
5SHOUKATHALIINDOTH4VOTE DETAILS FOR ONNAAM KALLU NAMBIKKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3ABDUL JABBAR.P.M.MLUDF489
6SANDHYA RAMAKRISHNANCPILDF324
4DHARMARAJAN.P.R.BJPBJP+91
5SHIHAB.P.K.INDOTH57
1A.A.ABDULLAKUTTYINDOTH29
99Invalid Vote25
2P.M.KADER MONINDOTH16


VOTE DETAILS FOR PALLIKKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUNDARESAN.P.S.BJPBJP+495
2SIVAN.C.C.INCUDF341
1K.V.LENINCPI(M)LDF261
99Invalid Vote24VOTE DETAILS FOR PANCHAYATH OFFICE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2UMA TEACHERINDOTH383
1ARUNDHATHY VISWAMBHARANINDOTH264
3A.T.NENAINDOTH203
99Invalid Vote17


VOTE DETAILS FOR PATHAAM KALLU WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SAMI PATTARUPURAKKALINDOTH377
1AMEERUDHEENSHA.P.M.INCUDF257
2FALGUNAN MANANGATHCPILDF155
99Invalid Vote21VOTE DETAILS FOR POOSARITHODU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1GEETHA VINODANMLUDF401
3SINDHU KUMARCPI(M)LDF260
2NIRMALA ASOKANINDOTH150
99Invalid Vote24VOTE DETAILS FOR PULAMPUZHA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1KARUNA MANOJCPI(M)LDF374
3VINAYA PRASADINDOTH368
2DEEPA SUBHASHINCUDF178
99Invalid Vote21
4RASEENA RAHMATHALIINDOTH6VOTE DETAILS FOR PULIYAMTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2M.K.BABUCPI(M)LDF492
1M.K.JAYAPRAKASHINCUDF201
3BHASKARAN.M.S.INDOTH133
99Invalid Vote20


VOTE DETAILS FOR PUTHANTHODE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3VINODAN NELLIPPARAMBILINDOTH345
2P.A.NASEERCPI(M)LDF305
4SHAMEER NALAKATHINDOTH134
5HABEEB THANGALINDOTH47
99Invalid Vote39
1ASHARAF KUNJIBAPPUINDOTH22VOTE DETAILS FOR PUTHUKKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LAILA MUHAMMEDINDOTH298
6RASIYA RIYADCPI(M)LDF264
5SHAREEFA MUHAMMADALIINCUDF261
1KOZHIPPARAMBIL NEENAINDOTH133
99Invalid Vote38
4SHEEJA UNNIINDOTH9
2LAILA MANOHARANINDOTH4


VOTE DETAILS FOR THAMBAN KADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3BABU VALLATHINDOTH346
4P.R.RAMAKRISHNANINDOTH247
1A.M.MAJEEDCPI(M)LDF230
2JAGADHEESAN THERAMBILINDOTH165
99Invalid Vote21


VOTE DETAILS FOR THARISU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SHEEBA PRAMODINCUDF491
3SHANIBA.K.H.INDOTH152
2JIJI SYAMALANCPILDF109
1JAMEELA BASHEERINDOTH70
5SANDHYA DHARMANBJPBJP+51
99Invalid Vote28


VOTE DETAILS FOR THRIVENY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PRAMEELA SUDARSANANBJPBJP+546
4HIROSH THRIVENYINCUDF525
3THANDAYAMPARAMBIL PREMLALCPI(M)LDF102
99Invalid Vote22
1DAVOOD POKKAKKILLATHINDOTH17

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.