പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

പുന്നയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1
 
K.K KAMALUDHEEN
INCUDF643
1
 
FATHIMMA NASEER
MLUDF514
1
 
SUBAITHA
MLUDF634
3
 
SULAIKA BADHUSHA
INCUDF333
2
 
KAMARUDHEEN
MLUDF496
1
SURAJA GANESAN
INCUDF487
7
 
A.K VIJAYAN
CPILDF344
2
 
NAFEESAKKUTTY VLIYAKATH
INCUDF675
1
 
M.K SHAHARBAN
INCUDF467
3
 
SUHARA BAKKAR
CPI(M)LDF374
7
 
MOIDHEENSHA PALLATH
INCUDF420
2
 
PREMA SIVADHASAN
INCUDF502
2
 
USMAN MUHAMMADHALI
MLUDF506
3
 
SIVANANDHAN
MLUDF362
2
 
LAILA ALUNGAL
MLUDF531
2
 
NASEEMA HAMEED
MLUDF570
8
 
K.A SALIH
CPI(M)LDF248
6
 
N.K MUHAMMAD
MLUDF415
1
 
JAYANTHI BALAN
CPI(M)LDF446
3
 
NASEEMA JAMAL
IND(UDF)UDF410
LDF - 4UDF - 16BJP+ - 0OTH - 0VOTE DETAILS FOR AKALAD SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1K.K KAMALUDHEENINCUDF643
4HASHIM THAYYILCPI(M)LDF332
2BASHEER CHEENAPPULYINDOTH47
99Invalid Vote39
3SHAHEERSDPIOTH19VOTE DETAILS FOR AVIYOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1FATHIMMA NASEERMLUDF514
2SAVITHRI JANARDHANANINDOTH256
3SNEHA MOHANANBJPBJP+130
99Invalid Vote23


VOTE DETAILS FOR BADAR PALLI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SUBAITHAMLUDF634
2SULAIKHA ISMAILCPILDF414
3RAMLASDPIOTH74
99Invalid Vote41


VOTE DETAILS FOR EDAKKARA EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SULAIKA BADHUSHAINCUDF333
2SEEMA SUNDHARANBJPBJP+317
1NASEEMA MAJEEDCPI(M)LDF306
99Invalid Vote18


VOTE DETAILS FOR EDAKKARA WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2KAMARUDHEENMLUDF496
1ABU KANDANATHCPI(M)LDF312
3GANESANINDOTH62
99Invalid Vote21


VOTE DETAILS FOR EDAKKAZHIYOOR BEACH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SURAJA GANESANINCUDF487
2SUSHAMA UNNIKRISHNANCPI(M)LDF459
99Invalid Vote34


VOTE DETAILS FOR EDAKKAZHIYOOR BEACH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SURAJA GANESANINCUDF487
2SUSHAMA UNNIKRISHNANCPI(M)LDF459
99Invalid Vote34


VOTE DETAILS FOR EDAKKAZHIYOOR NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2NAFEESAKKUTTY VLIYAKATHINCUDF675
3MOIDHUTTY PULIKKUNNATHNCPLDF253
1UMMARINDOTH41
99Invalid Vote31
4SHINOJ E.MBJPBJP+10


VOTE DETAILS FOR EDAKKAZHIYOOR WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1M.K SHAHARBANINCUDF467
2SAJANA ELLATHAKAYILCPI(M)LDF279
3SABITHA CHANDRANBJPBJP+23
99Invalid Vote12VOTE DETAILS FOR KADAM PULLI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUHARA BAKKARCPI(M)LDF374
2MOHANAN ECHITHARABJPBJP+340
1E.K ABDUL KADHARINCUDF134
99Invalid Vote31


VOTE DETAILS FOR KAJAH COMPANY EDAKKAZHIYOOR WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

7MOIDHEENSHA PALLATHINCUDF420
2ALI AMBALATHUVEETTILINDOTH302
99Invalid Vote57
1ABDUL MANAFPDPOTH51
3KUNJIMUHAMMAD (KUNJU)INDOTH50
6MUHAMMADHALI VALANGATTUPARAMBILINDOTH37
4CHANDRAN MOONNUPARAMBILINDOTH16
5MUNEERSDPIOTH3


VOTE DETAILS FOR KURANHIYOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PREMA SIVADHASANINCUDF502
1ANNAS SAIMANINDOTH305
99Invalid Vote25VOTE DETAILS FOR MANDALAM KUNNU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2USMAN MUHAMMADHALIMLUDF506
1M.M AZEESINDOTH496
99Invalid Vote34
3KABEERINDOTH13


VOTE DETAILS FOR MOONAYINY EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SIVANANDHANMLUDF362
2A.K PRAKASANCPI(M)LDF118
1V.C KUNJIMONINDOTH72
99Invalid Vote27VOTE DETAILS FOR MOONNAYINY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LAILA ALUNGALMLUDF531
1PREETHA THAMARATHCPI(M)LDF417
3SANILA SHYJUBJPBJP+74
4RAHMATHPDPOTH49
99Invalid Vote26VOTE DETAILS FOR OTTAYINY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2NASEEMA HAMEEDMLUDF570
3VATTAMPARAMBIL SHAJITHACPI(M)LDF567
99Invalid Vote51
5SABITHAPDPOTH38
1NASEEMA MANAPPADIINDOTH2
4VASANTHABALANINDOTH1
6HASNAINDOTH0


VOTE DETAILS FOR PANCHAVADI NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

8K.A SALIHCPI(M)LDF248
3ABU KMLUDF237
1AKBARINDOTH105
4ABOOBAKKARPDPOTH89
99Invalid Vote49
6KARUTHEDATH PRAKASANBJPBJP+42
2ANIL DAS (BABY)INDOTH41
7MUHAMMADUNNIINDOTH11
9HAMSA (MOIDU)INDOTH10
5ALIINDOTH3VOTE DETAILS FOR PANCHAVADI SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

6N.K MUHAMMADMLUDF415
7T.V SURENDRANCPI(M)LDF274
2ASHKARSDPIOTH147
99Invalid Vote42
1ABOOBAKKARINDOTH21
5MUSTHAFAINDOTH21
4DHARMANINDOTH20
8SURESHBJPBJP+10
3ARIF K.SINDOTH8VOTE DETAILS FOR THEKKE PUNNAYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JAYANTHI BALANCPI(M)LDF446
2SHABNA SHAJIINCUDF374
3SARITHA KOTTARAPATTBJPBJP+61
99Invalid Vote38


VOTE DETAILS FOR VADAKKE PUNNAYUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3NASEEMA JAMALIND(UDF)UDF410
2ABHITHA BAVUMMALINDOTH233
1AMMU KUNJANBJPBJP+205
99Invalid Vote29

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.