പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരസഭയിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
2 MARY OUSEPH (MAGY OUSEPH)INCUDF508
1 ALEEMA RASHEEDCPI(M)LDF370
2 P. G .NIJYCPI(M)LDF443
4 SULEKHAINDOTH246
1 E.G.SHEEBACPILDF485
3 D. T .VENKIDESWARANBJPBJP+228
2 K. B. MAHESWARICPI(M)LDF500
3 A. V. SUKUMARAN AVINIPPILLILCPI(M)LDF465
5 K.P.SUNILKUMARINCUDF514
3 LEELACPI(M)LDF312
4 RASOJA HARIDASCPILDF504
2 C. K. RAMANATHANCPILDF744
1 NABEESA JAMALCPILDF362
1 V. G. UNNIKRISHNANBJPBJP+470
4 VENU VENNARAINCUDF396
3 LATHA UNNIKRISHNAN CMPUDF366
2 RADHIKA ANILKUMARCPI(M)LDF317
3 V. M .JOHNYINCUDF563
1 O. C. JOSEPHCPILDF573
3 K. R .SUBASHCPILDF325
1 T .A. GIREESHKUMARINCUDF443
3 C .V .UNNIKRISHNANCPI(M)LDF418
2 RAJASREE KALADHARANCPI(M)LDF407
3 SUMA SIVANCPILDF588
4 SHALINI VENKITESHBJPBJP+352
2 BIJILI OMANAKKUTTANINCUDF302
4 SURYA SUNEESHCPILDF468
1 BABY UNNIKRISHNANCPI(M)LDF565
3 RAMLA SUBHASHCPILDF404
2 JAYA BABUCPI(M)LDF355
1 P K PRASANNA PRAKASANBJPBJP+535
1 M. M. MIKELINCUDF308
2 M. K .PRADHAPANCPI(M)LDF413
3 BABU MANKATTILCPILDF603
1 JOLY DILSHANINCUDF593
1 USHA GOPICPI(M)LDF426
2 C. P. RAMESHANCPI(M)LDF462
5 T.SUNDARESAN MASTERBJPBJP+314
1 P. P .ANILKUMAR (UNNI)CPI(M)LDF398
2 M K MALIKMLUDF341
2 ABDUL RASHEED P HCPI(M)LDF309
1 ANJU SIDHAARA SIDHARTHANINCUDF577
2 SHOBHA JOSHICPI(M)LDF426
1 SRIDEVI VIJAYAKUMARINDOTH490
LDF - 26UDF - 11BJP+ - 5OTH - 2VOTE DETAILS FOR ANAPPUZHA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2MARY OUSEPH (MAGY OUSEPH)INCUDF508
1C. P. ELISABETHCPILDF296
3SHEELA HARIDASBJPBJP+28
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR ANCHAPPALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ALEEMA RASHEEDCPI(M)LDF370
2RENUKA PRADEEPINCUDF193
3SHYAMALA RAJAGOPALBJPBJP+33
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR AYKKARAPARAMBU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2P. G .NIJYCPI(M)LDF443
3V. SANTHAKUMARIINCUDF278
1DHANYA SHINEINDOTH209
99Invalid Vote1


VOTE DETAILS FOR CHALAKKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SULEKHAINDOTH246
5HARIDASAN CHITHIRACPI(M)LDF226
2ARUN NELLIPPARAMBATHINDOTH211
1ARUNINDOTH9
3P. P .MINIINDOTH4
99Invalid Vote1


VOTE DETAILS FOR CHAPPARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1E.G.SHEEBACPILDF485
4SINDHU TITUSINCUDF344
3SAJITHA SURESH (SALINI)BJPBJP+56
2SHYLI UNNIKRISHNANINDOTH49
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR CHAPPARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1E.G.SHEEBACPILDF485
4SINDHU TITUSINCUDF344
3SAJITHA SURESH (SALINI)BJPBJP+56
2SHYLI UNNIKRISHNANINDOTH49
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR CHERAMAN MASJID

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3D. T .VENKIDESWARANBJPBJP+228
5P. U .SURESHKUMARINCUDF172
2R. P. MENONINDOTH131
1K . BALACHANDRANINDOTH56
4SURESHINDOTH6
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR ELTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K. B. MAHESWARICPI(M)LDF500
3LATHA SATHYANBJPBJP+382
1BINDU RAJEEVANINCUDF171
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR J T S

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3A. V. SUKUMARAN AVINIPPILLILCPI(M)LDF465
1VISWAMBARAN (RAJAN KOVILPARAMBIL)INDOTH208
4P. P. STANLYINCUDF144
2SUKUMARANINDOTH15
99Invalid Vote1


VOTE DETAILS FOR K K T M

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5K.P.SUNILKUMARINCUDF514
1ANU PANIKKASERYCPI(M)LDF350
4SHAFEER EDAPPILLYSDPIOTH37
2KHALID PUTHENTHERUVILBJPBJP+24
3JOSE KONATHINDOTH20
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KADUKKACHUVADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LEELACPI(M)LDF312
1THARA RAJEEVANJSSUDF280
2RADHIKABJPBJP+77
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR KAKKAMADANTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4RASOJA HARIDASCPILDF504
3K .V .BALACHANDRANINCUDF426
1M. K. GIREESHINDOTH60
2O. M. DINAMANIBJPBJP+39
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KAKKAMADANTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4RASOJA HARIDASCPILDF504
3K .V .BALACHANDRANINCUDF426
1M. K. GIREESHINDOTH60
2O. M. DINAMANIBJPBJP+39
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KANDAMKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1NABEESA JAMALCPILDF362
3RIJI JOSHIBJPBJP+347
2SEPHEENA FIROSEINCUDF208
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR KANDAMKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1NABEESA JAMALCPILDF362
3RIJI JOSHIBJPBJP+347
2SEPHEENA FIROSEINCUDF208
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR KARUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4VENU VENNARAINCUDF396
7M. C. SURENDRANCPILDF320
6SARASWATHI VENKITACHALAMBJPBJP+113
2RAJAN THALAPPILLIYILINDOTH73
5P. P. SATHYANINDOTH22
3VENUINDOTH10
1M. K .THILAKANINDOTH5
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KATHOLIPARAMBU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LATHA UNNIKRISHNAN CMPUDF366
2BINDU SATHEESHANCPI(M)LDF326
1AMMINI SUGHATHANBJPBJP+29
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR KERALESWARAPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2RADHIKA ANILKUMARCPI(M)LDF317
1M .K .RAMADEVIBJPBJP+286
3SHEENA BAIJUINCUDF128
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR KOTTA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3V. M .JOHNYINCUDF563
1K. D. KUNJAPPANCPILDF419
2O. K .GOPALAKRISHNANINDOTH94
4JOSE THAREPPARAMBILBJPBJP+13
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR KOTTAPPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1O. C. JOSEPHCPILDF573
3XAVIER PANKETHINCUDF383
2M. S. BASKARANBJPBJP+47
99Invalid Vote3VOTE DETAILS FOR KUNNAMKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3K. R .SUBASHCPILDF325
1N K BUVANESWARANINCUDF298
2SHIMJIKUMARBJPBJP+295
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR METHALAPPADAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1T .A. GIREESHKUMARINCUDF443
2K. S. PRADEEPCPI(M)LDF382
3C. S. SUMESHBJPBJP+114
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR NALUKANDAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3C .V .UNNIKRISHNANCPI(M)LDF418
6T .B .SAJEEVAN (THERUVIL)BJPBJP+356
5K .H .VISWANATHANINCUDF229
2UNNIKRISHNAN .K. C.INDOTH8
4RAMANUJAPAI (BALU)INDOTH6
1UNNIKRISHNANINDOTH5
99Invalid Vote2VOTE DETAILS FOR NARAYANAMANGALAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2RAJASREE KALADHARANCPI(M)LDF407
3SUNILA MOHANANINCUDF298
1RATHNAMANI SREENIVASANBJPBJP+270
99Invalid Vote2VOTE DETAILS FOR NAYKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUMA SIVANCPILDF588
1UMADEVI PRADEPKUMARINCUDF421
2RATNAVALLIINDOTH96
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR NAYKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SUMA SIVANCPILDF588
1UMADEVI PRADEPKUMARINCUDF421
2RATNAVALLIINDOTH96
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR PADAKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2BIJILI OMANAKKUTTANINCUDF302
1AJAYAKUMARBJPBJP+216
3M .N .RAMAKRISHNANCPILDF192
4V. T .SASIINDOTH5
99Invalid Vote2


VOTE DETAILS FOR PADANNA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4SURYA SUNEESHCPILDF468
3LAISA XAVIERINCUDF360
1ANILA DEVIINDOTH161
2USHA JOSEINDOTH40
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PALIYAMTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1BABY UNNIKRISHNANCPI(M)LDF565
3SUVITHA .M. V.JSSUDF407
2MANJU (MAYA)INDOTH176
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR PANDEERAMPALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3RAMLA SUBHASHCPILDF404
2LATHA MOHANAN (GIRIJA)BJPBJP+278
1DALI VARGHEESEINCUDF221
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR PARAMBIKKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2JAYA BABUCPI(M)LDF355
1ANITHA BABUBJPBJP+288
3SEETHA SIVADASANINCUDF271
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PARAPPULLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1P K PRASANNA PRAKASANBJPBJP+535
3SUJATHA SREEDHARANINCUDF320
2SASIKALA SHANMUKANCPI(M)LDF86
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR PARK

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1M. M. MIKELINCUDF308
2T. L .SATHYANINDOTH253
3P. S .SIJUINDOTH200
99Invalid Vote5VOTE DETAILS FOR PERUNTHODU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2M. K .PRADHAPANCPI(M)LDF413
3C. P. PRADEESHBJPBJP+394
1P. K .JAYANANDAN MASTERINCUDF256
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR POWER HOUSE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3BABU MANKATTILCPILDF603
1O. N .JAYADEVANBJPBJP+454
4P. A. MURALIDHARANINCUDF150
2BABUINDOTH6
99Invalid Vote1


VOTE DETAILS FOR SOCIETY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JOLY DILSHANINCUDF593
3SUNANDA RAJANCPILDF439
2REMA KARTHIKEYAN (REMA TEACHER)BJPBJP+313
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR SREENAGAR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1USHA GOPICPI(M)LDF426
2CHANDRIKA SIVARAMANINCUDF397
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR T K S PURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2C. P. RAMESHANCPI(M)LDF462
3K. P. RAJEEVANINCUDF259
1A. M .NAFEESA INDOTH36
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR TEMPLE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5T.SUNDARESAN MASTERBJPBJP+314
2NAVAS KATTAKATHCPILDF247
3V.M.MOHIYUDHEENINCUDF204
1P.GOVINDANKUTTYINDOTH93
4K.S.SADANANDANINDOTH22
99Invalid Vote2


VOTE DETAILS FOR THIRUVANCHIKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1P. P .ANILKUMAR (UNNI)CPI(M)LDF398
2K. D. JAYADEVANINDOTH242
4V .K. RAMANANINCUDF169
3JYOTHISHBJPBJP+157
99Invalid Vote0


VOTE DETAILS FOR THYVEPPU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2M K MALIKMLUDF341
1K.MADHUINDOTH247
3SAJESH A. S. BJPBJP+108
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR TOWN HALL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2ABDUL RASHEED P HCPI(M)LDF309
1ANEESH MOOLEPPARAMBILINDOTH242
3PRADEEP VALIYAPARAMBILINCUDF176
4ETTITHARA SANTHOSHBJPBJP+24
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR VALIYAPANIKKANTHURUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ANJU SIDHAARA SIDHARTHANINCUDF577
2THANKAMANI SUBRAMANYANCPILDF449
3SREEKALABJPBJP+36
99Invalid Vote1

VOTE DETAILS FOR VAYALAR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SHOBHA JOSHICPI(M)LDF426
1JAYA RAJANBJPBJP+249
5SULEKHA ASHRAFINCUDF177
3SREEDEVI THILAKANINDOTH91
4SEETHA AJAYANINDOTH7
99Invalid Vote2


VOTE DETAILS FOR VIYYATHUMKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SRIDEVI VIJAYAKUMARINDOTH490
3HONEY PEETHAMBARANCPILDF382
2SAJITHA SHAJIBJPBJP+8
99Invalid Vote0
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.