പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1 USHA VIJAYANCPI(M)LDF450
1 JESSY FRANCISINCUDF616
3 A.D.SAJU MASTERINCUDF488
3 SHAILA MUHAMMEDINCUDF513
2 K.V.JAYAPALCPI(M)LDF396
2 SREELAJA HARIDASINCUDF428
3 C.F.RAJANCPI(M)LDF393
3 A.S.SATHEESHCPI(M)LDF396
5 B.R.SANTHOSHCPI(M)LDF432
3 SANIL KUNNATHULLYINCUDF559
3 T.C.MOHANANCPILDF748
2 VIJAYA SASIDHARANINCUDF417
2 LEEJA SEKHARANCPI(M)LDF374
5 SURESH(SUNDHARAN KARUMATHIL)INCUDF471
1 SHABITHA PRADEEPCPI(M)LDF489
1 VALSALA MURALICPI(M)LDF533
LDF - 9UDF - 7BJP+ - 0OTH - 0VOTE DETAILS FOR BRAHMAKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1USHA VIJAYANCPI(M)LDF450
2VIJAYA PREMANINDOTH441
99Invalid Vote16VOTE DETAILS FOR CHELOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JESSY FRANCISINCUDF616
3SUNITHA SHAJICPI(M)LDF400
2SHAILAJA BHASKARANBJPBJP+28
99Invalid Vote16


VOTE DETAILS FOR CHITTATTUKARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3A.D.SAJU MASTERINCUDF488
2GEOFOXINDOTH427
1V.G.CHANDRANINDOTH35
99Invalid Vote22VOTE DETAILS FOR ELAVALLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SHAILA MUHAMMEDINCUDF513
2RAJI SOMANCPILDF485
1REMA VATTAMPARABILBJPBJP+25
99Invalid Vote13VOTE DETAILS FOR JANASAKTHI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.V.JAYAPALCPI(M)LDF396
4VARGHEESE MANATHILINCUDF352
3MANOJ VAZHAPPILATHINDOTH228
99Invalid Vote26
1ASHOKAN K.V.INDOTH17


VOTE DETAILS FOR KADAVALLUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SREELAJA HARIDASINCUDF428
3SUNITHA MURALIDHARANCPI(M)LDF417
1VIJAYAM SASIDHARANBJPBJP+110
99Invalid Vote19VOTE DETAILS FOR KAKKASSERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3C.F.RAJANCPI(M)LDF393
5C.F.VINCENTINCUDF380
1KARTHIKEYAN P.S.BJPBJP+62
2PEETER C.A.INDOTH47
99Invalid Vote16
4VASU KAKKASSERYINDOTH3


VOTE DETAILS FOR KATTERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3A.S.SATHEESHCPI(M)LDF396
1USMAN ALIKKALINCUDF341
2MANIKANDAN DAMODARANINDOTH39
99Invalid Vote13


VOTE DETAILS FOR KIZHAKKETHALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5B.R.SANTHOSHCPI(M)LDF432
1P.M.JOSEPHINCUDF281
3VISWANATHAN VAZAPPILATHINDOTH39
99Invalid Vote28
2BIJU N.H.INDOTH23
4SANTHOSH T.B.INDOTH8


VOTE DETAILS FOR MANICHAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SANIL KUNNATHULLYINCUDF559
2P.A.SHINECPI(M)LDF520
1SHAJI.P.VISWANATHINDOTH66
99Invalid Vote19


VOTE DETAILS FOR PANDARAKKAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3T.C.MOHANANCPILDF748
2M.K.MANIKANDANINCUDF228
1KOCHUNNI T.V.INDOTH47
4SARVOTHAMAN T.C.BJPBJP+43
99Invalid Vote25VOTE DETAILS FOR PARAIKKAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2VIJAYA SASIDHARANINCUDF417
3SHEELA MURALIDHARANCPI(M)LDF322
1DHANYA SUBHASHBJPBJP+228
99Invalid Vote15VOTE DETAILS FOR POOVATHUR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LEEJA SEKHARANCPI(M)LDF374
1BINDHU SUNDARANINDOTH320
3RUKIYA ABDULKADARINCUDF155
99Invalid Vote32VOTE DETAILS FOR PULINCHERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

5SURESH(SUNDHARAN KARUMATHIL)INCUDF471
3T.A.BALAKRISHNANCPILDF245
1GINEESH P.G.BJPBJP+163
4LANSAN FRANCISINDOTH39
99Invalid Vote15
2BABU KOMBANINDOTH10


VOTE DETAILS FOR THAMARAPPILLY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1SHABITHA PRADEEPCPI(M)LDF489
2N.K.SULOCHANA TEACHERINDOTH302
99Invalid Vote13VOTE DETAILS FOR VAKA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1VALSALA MURALICPI(M)LDF533
2REEJA SUNNYINCUDF528
99Invalid Vote23

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.