പേജുകള്‍‌

2016, നവംബർ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി: പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നതിന്റെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന്റെയും ഭാഗമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍മാരും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നടപടികള്‍ക്കായി അടിയന്തരമായി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡിഡി) വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.