പേജുകള്‍‌

2016, നവംബർ 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി അധ്യാപകരുടെ ദിവസ വേതന കുടിശിക : തുക അനുവദിച്ചു


തൃശ്ശൂർ: ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വകുപ്പില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ബാച്ചുകളില്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനാല്‍ വേതനമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന / ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും ദിവസവേതന അധ്യാപകര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിദിവസം കണക്കാക്കി വേതനം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.