പേജുകള്‍‌

2016, നവംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വാഹനത്തിൽ ഏതൊക്കെ രേഖകളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്?


വാഹനത്തിൽ  ഏതൊക്കെ രേഖകളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് പലരും. വാഹനത്തിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില രേഖകളുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

1.രജിട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ടാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
3. ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
4. പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഒരു വർഷത്തിൽ അധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം)
5. ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം)
6. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
7.  ഡ്രൈവര്‍ക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാഡ്‍ജ് (ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനമാണെങ്കിൽ)
8. ലേണേഴ്സ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് (ലേണേഴ്സ് വാഹനമാണെങ്കിൽ. ഒപ്പം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുള്ള ഒരാളും)
9.  പുതിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം
10. താൽക്കാലിക റെജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി റെജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ

യൂണിഫോമിലുള്ള മോട്ടോർവാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, സബ് ഇൻസ്പെക്റ്ററോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വാഹനം നിർത്തി രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകണം. വാഹനം നിർത്തിയാൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ വാഹനത്തിന്റെ അടുത്തുചെന്ന് രേഖകൾ പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് നിയമം. യഥാർത്ഥ രേഖകൾ കൈവശമില്ലെങ്കിൽ രേഖകളുടെ അറ്റസ്റ്റഡ് പകര്‍പ്പ് നല്‍കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിനകം രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് കൈവശമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.