പേജുകള്‍‌

2016, നവംബർ 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് : അപ്പീല്‍ പരാതി നവംബര്‍ 9 വരെ


തൃശ്ശൂർ: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് മുന്‍ഗണനാ / മുന്‍ഗണനേതര പട്ടികയില്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവരുമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തല പരിശോധനാ കമ്മിറ്റികള്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. 

തെളിവെടുപ്പില്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നിരസിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായുളള ജില്ലാ സമിതി മുമ്പാകെ ഏഴു ദിവസത്തിനകം അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട്. മാതൃകപ്രകാരമുളള ഫോറത്തില്‍ ആക്ഷേപം സാധൂകരിക്കുന്നതിനുളള രേഖകള്‍ സഹിതം പരാതി സമര്‍പ്പിയ്ക്കണം. 

ഫോറം ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസുകള്‍, പഞ്ചായത്തുകള്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍, ജില്ലാ സപ്ലൈ ആഫീസ്, കളക്ടറേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.